Bestuur en commissies


De tennisvereniging heeft een bestuur van 5 leden, bestaande uit 3 dagelijkse bestuursleden, (voorzitter, secretaris en penningmeester), en 2 commissieleden, (onderhoudscommissie en activiteitencommissie, de barcommissie valt onder de activiteitencommissie).


Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Onderhoudscommissie

Activiteitencommissie

BarcommissieMinimaal éénmaal per jaar, in februari, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden (ALV). Op deze ALV worden de leden door het bestuur geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging gedurende het afgelopen jaar en worden plannen gepresenteerd voor de komende jaren.


Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor de banen, de groenvoorziening, de hekken, de verlichting, het verenigingsgebouw, kortom alles wat onderhoud nodig heeft. Voor het Mosselkrauwer toernooi worden de banen en het terrein samen met de onderhoudscommissie en de kantinecommissie weer opgeknapt en netjes gemaakt zodat alles voor het toernooi er weer spik en span uitziet.

 

Iedere maandagavond wordt door de inzet van vele vrijwilligers de banen en het park in goede conditie gehouden. Een avondje onderhoud plegen aan bijvoorbeeld de banen en waar nodig wat reparaties samen met een groepje enthousiaste vrijwilligers. En na al dat harde klussen is er ook tijd voor een bakje koffie. Om al die taken goed te (blijven) kunnen uitvoeren zonder zelf overbelast te raken kan de onderhoudscommissie altijd vrijwilligers gebruiken. Lijkt het jou leuk om eens een avondje mee te helpen? Kom gezellig langs! De koffie staat voor je klaar.

 

Heb je een vraag m.b.t. het onderhoud of heb je geconstateerd dat iets stuks is of niet goed werkt, kun je natuurlijk altijd de leden van de onderhoudscommissie aanspreken.

 

Activiteitencommissie