Organisatie

In dit hoofdstuk zijn zoveel mogelijk alle organisatorische aspecten van de vereniging ondergebracht.

 

* Bestuur en commissies

* Kantine

* Sponsoren

* Statuten en reglementen